logo klimatuj

Kim jesteśmy?

Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej.

Nasze żądania

 • uniwersytet ma być neutralny węglowo
 • ma wycofać środki z banków finansujących działalność pogłębiającą kryzys klimatyczny
 • ma określić zasady współpracy dla podmiotów zewnętrznych
 • powinien rozwijać zrównoważoną infrastrukturę i wspierać transport zbiorowy
 • powinien dążyć do zwiększenia udziału terenów zielonych
 • wyeliminować użycie plastiku w jego obrębie i w ramach jego działalności
 • zakazać sprzedaży mięsa wołowego na terenie UJ
 • powinien odpowiedzialnie gospodarować papierem i wodą

Wszystko to powinno być aplikowane w oparciu o wiedzę ekspercką i na drodze powszechnej partycypacji środowiska akademickiego.

logo klimatuj

Jak zaczynaliśmy_łyśmy

Jako inicjatywa rozpoczęliśmy działanie w listopadzie 2019, kiedy podczas Klimatycznych Zaduszek rozpoczęliśmy mobilizację. Grupę założyła grupa znajomych studiujących socjologię, po czym inicjatywa rozlała się na cały Uniwersytet Jagielloński.

Rozpoczęliśmy od sporządzenia petycji skierowanej do Rektora UJ, w której zebraliśmy wszystkie nasze żądania i całą wizję tego – jak chcemy, żeby wyglądał nasz uniwersytet.

Petycję możesz przeczytać tutaj: Petycja.pdf

Petycję podpisało aż 1054 osób! Dzięki wszystkim zaangażowanym osobom wręczyliśmy petycję Rektorowi w styczniu 2021. Spotkanie z Jego Magnificencją, Prorektorami ds. dydaktyki i ds. rozwoju, oraz z Kanclerz UJ miało oczywiście formę zdalną. Nasza petycja spotkała się z życzliwym przyjęciem - padły deklaracje chęci wypracowania odpowiednich rozwiązań, z czego bardzo się ucieszyliśmy.

W 2019 roku wystartowała również pierwsza edycja naszego interdyscyplinarnego kursu o katastrofie klimatycznej: Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych – perspektywa interdyscyplinarna. Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w obrębie społeczności akademickiej jak i wśród wolnych słuchaczy. Cały czas dążymy do tego aby kurs przedstawiał różnorodne i merytoryczne podejścia do problematyki antropocenu, a także aby każdy_a student_ka mógł się na niego zapisać w ramach swojego programu studiów bez względu na kierunek, który studiuje. Część wykładów, które odbyła się w ramach kursu można dzisiaj obejrzeć na naszym kanale na YT: You Tube

W czerwcu 2019 roku zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję Climate action in Academia, na który zaprosiliśmy naukowców_czynie z wielu uniwersytetów z Europy Środkowo-Wschodniej, by przedyskutować jak oni radzą sobie z brakiem zaangażowania swoich uniwersytetów, jak angażują się jako naukowcy; oraz czy można łączyć rolę naukowca z aktywizmem? Zapis konferencji możecie obejrzeć tu: Facebook

Dlaczego trzeba działać

Bo uniwersytet jest:

 • instytucją publiczną - a jako instytucja finansowana przez podatników powinna wypełniać swoje zadania wobec społeczeństwa i środowiska, w którym to społeczeństwo żyje. W związku z tym działalność uniwersytetu nie powinna przyczyniać się do pogłębiania kryzysu środowiskowo- klimatycznego
 • podmiotem kreującym innowacje - jest to kolejne zobowiązanie instytucji wobec społeczeństwa, które konstytuuje działalność uniwersytetu. Innowacje, które wypracowuje powinny być zaprzęgnięte w celu ochrony środowiska i budowania zrównoważonego rozwoju.
 • instutucją ekspercką - dysponując ogromną ilością wysokokwalifikowanych osób w swoich murach, powinien użyć tego potencjału do zmiany a nie traktować działania ekspertów jako przeszkoda
... więc przyjęcie strategii klimatycznej jest najpilniejszym obowiązkiem

Co robimy

Jednym z efektów naszych działań było także wspieranie powołania Rady Klimatycznej jako ciała doradczego przy Rektorze UJ. Składa się z interdyscyplinarnego gremium eksperckiego, którego celem jest wypracowanie strategii klimatycznej i planu wdrożeniowego zmian na UJ. Ponadto Rada także ma prowadzić szeroko zakrojone działania edukacyjne w obrębie całego środowiska uniwersyteckiego.

Wraz z AllInUJ udało nam się zrealizować także cykl warsztatów edukacyjnych: o wpływie hodowli zwierząt na zmiany klimatu; warsztaty o dzikiej kuchni; warsztaty o marnowaniu żywności a także o wpływie plastiku na środowisko.

Na co dzień prowadzimy także edukację klimatyczną w Internecie - nigdy jest za późno żeby zacząć działać!

Rozpoczynamy akcję #InterweniUJemy - podczas której będziemy zbierać wszelkie potrzebne interwencje klimatyczno-środowiskowe z wszystkich wydziałów, które należy przeprowadzić w szybki sposób i nadać im odpowiednio wysoki priorytet.

Dołącz do nas

Jesteśmy inicjatywą i nieformalnym ugrupowaniem – nie jesteśmy studencką organizacją, ponieważ w taki sposób działamy najefektywniej. To oznacza, że:

 • żeby do nas dołączyć, nie musisz wypełniać deklaracji członkostwa. Abyśmy uznali Twoje członkostwo – wystarczy, że przyjdziesz do nas na spotkanie :)

Jeżeli chcesz się zaangażować -> możesz nawiązać z nami kontakt tutaj